Årsmøte 2016 – Seglvik Velforening

Sted: Velhuset

Dato: Fredag 22. juli 2016 kl. 12.00

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder

Valg av sekretær

Tellekorps

Protokollunderskriver

 

Sak 2

Godkjenning av sakliste

 

Sak 3

Årsberetningen 2015 – 2016

 

Sak 4

Regnskap – budsjett

 

Årsberetning fra byggekomiteen.

Søknad om lån utover det som ble vedtatt i forrige årssmøte.

Festetomt – orientering

Medlemskontingent – orientering

Inntektskilder  ( medlemskontingent, loddsalg, grasrotandel,  lotteri eks. båt, bingo, pubkvelder).

 

Sak 6

Valg i h.h.t. vedtektene

 

Sak 7

Eventuelt

Innkalling til årsmøte i Seglvik velforrening.

Det innkalles med dette til årsmøte i Seglvik velforening.
Tid: Fredag 4 juli kl. 12.00.
Sted: Seglvik

Saksliste:
Godkjenning av innkalling.
Valg av møteleder,sekretær og tellekorps med avstemminger.
To til å godkjenne protokoll.
Godkjenning av saksliste.
Årsbereting.
Regnskap med revisors beretning for året 2013.
Budsjett 2015.
Fastsetting av medlemskontigent
Valg i.h.h.t. vedtektene.
Innkomne saker må være styret i hende innen 20 juni.

For Seglvik velforening
Wenche Isaksen
Leder.

Ny video

Da har vi lagt ut en ny video av turen fra Skervøy til Seglvik! God tur! Videoen finner du under Bilder/Video