Innkalling til årsmøte i Seglvik velforrening.

Det innkalles med dette til årsmøte i Seglvik velforening.
Tid: Fredag 4 juli kl. 12.00.
Sted: Seglvik

Saksliste:
Godkjenning av innkalling.
Valg av møteleder,sekretær og tellekorps med avstemminger.
To til å godkjenne protokoll.
Godkjenning av saksliste.
Årsbereting.
Regnskap med revisors beretning for året 2013.
Budsjett 2015.
Fastsetting av medlemskontigent
Valg i.h.h.t. vedtektene.
Innkomne saker må være styret i hende innen 20 juni.

For Seglvik velforening
Wenche Isaksen
Leder.

Ny video

Da har vi lagt ut en ny video av turen fra Skervøy til Seglvik! God tur! Videoen finner du under Bilder/Video